wedstrijd reglement

Wedstrijdreglement H.S.V. ‘De Zeelt’.

1) Alle wedstrijden worden gevist in De Oude IJssel 

2) De loting begint één uur voor begin van de wedstrijd. Het getrokken nummer is bindend en komt overeen met het nummer aan de waterkant (1 meter naar links of naar rechts is toegestaan).

3) Na de loting mag men beginnen met het uitmeten van de worp en het uitpeilen van de diepte. 

4) De hengelkeus is vrij. Men mag slechts met één hengel vissen. 

5) Na het eerste signaal mag men voeren en vissen, het tweede signaal is einde wedstrijd. Na 15 minuten is zwaar bijvoeren ten strengste verboden. 

6) Men mag niet met rode maden en/of muggenlarven vissen en voeren, of imitatie daarvan. 

7) Alle soorten vis tellen mee, behalve snoek, snoekbaars, meerval en paling. 

8) Alle deelnemers zijn verplicht de gevangen vis te laten wegen. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te zijn. 

9) Na het tweede signaal (einde wedstrijd) dient onmiddellijk opgehaald te worden. De dan aangehaakte vis telt nog mee. 

10) De gevangen vis wordt gewogen en hij die het meeste aan gewicht heeft krijgt 1 punt. De nummer 2 krijgt 2 punten etc. Indien de vangst nihil is: het aantal punten van degene, die het minst gevangen heeft + 3 punten extra met een maximum van 20 punten. Indien men niet komt opdagen worden 20 punten toegekend. 

11) Zijn er twee vissers of meer met hetzelfde gewicht, dan krijgen deze vissers hetzelfde aantal punten, en wat eraan punten tussen ligt wordt overgeslagen. 

12) Indien de wedstrijd moet worden gestaakt door b.v. onweer of een ander incident beslist de wedstrijdcommissie of er na die calamiteit verder wordt gevist. 

13) Het is ten strengste verboden afval achter te laten. 

14) Bij het niet deelnemen aan één of meerdere wedstrijden, vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats. 

 15) Eventuele geschillen dienen direct bij de wedstrijdcommissie te worden ingediend. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk. 

16) Iedere overtreding van dit reglement zal diskwalificatie van de betrokken deelnemer tot gevolg hebben. 

17) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.