Lidmaatschap

Lid worden:
Indien u lid van onze vereniging wilt worden en snel uw vergunning wenst te ontvangen, kunt u het beste uw VISpas online bestellen. Na uw online betaling via IDEAL, VISA of MasterCard ontvangt u per e-mail uw tijdelijke VISpas  en Lijsten van Viswateren om direct te kunnen vissen in heel veel wateren. De originele VISpas wordt u dan enkele weken later door Sportvisserij Nederland toegezonden.

Het lidmaatschap van de VISpas is een kalenderjaar geldig, dit betekent dat het lidmaatschap ingaat van 1 januari t/m 31 december van het lopende jaar. Dus als u uw VISpas later in het jaar koopt, moet u toch voor het hele jaar betalen.

U kunt  de vereniging machtigen om jaarlijks de betaling van de contributie via  automatische incasso te laten plaatsvinden. Elk jaar wordt dan omstreeks half november de contributie automatisch van uw rekening afgeschreven. Als u uw VISpas online bestelt  kunt u aangeven op welke manier u uw contributie wenst te betalen.
            
Kosten VISpas 2021:
Let op: onderstaande tarieven zijn gebaseerd op basis van betaling via automatische incasso. Indien u per acceptgiro betaalt worden deze tarieven met € 5,00 administratiekosten verhoogd.

Peildatum leeftijd: 1 januari 2020

1) Jeugdleden t/m 13 jaar: Jeugd-VISpas € 10,00 U betaalt GEEN inschrijfgeld

2) Aspirantleden 14 t/m 17 jaar*: Senior-VISpas € 25,00
Nieuwe aspirantleden betalen eenmalig € 5,00 inschrijfgeld

3) Seniorleden 18 jaar en ouder: Senior-VISpas € 35,00
Nieuwe seniorleden betalen eenmalig € 5,00 inschrijfgeld

4) Leden, die al lid zijn bij een andere hengelsportvereniging: Extra VISpas € 12,00

* Opmerking voor aspirantleden: indien u als aspirantlid online een vispas aanvraagt, betaalt u de prijs van de senior-VISpas, t.w. € 35,00 + eenmalig € 5,00 inschrijfgeld. In dat geval betaalt u dus € 10,00 te veel. Helaas kan Sportvisserij Nederland bij online-bestellingen de junioren-korting van € 10,00 niet verwerken. H.S.V. 'De Zeelt' zorgt er dan voor, dat de te veel betaalde € 10,00 onmiddellijk aan u wordt terugbetaald.


Lidmaatschap opzeggen:
Natuurlijk zijn we nooit blij met opzeggingen, maar wilt u uw lidmaatschap voor het komende jaar opzeggen, zorgt u er dan voor dat u dat schriftelijk of per e-mail vóór 30 september  doet.
U kunt ook zelf online op de site van Sportvisserij Nederland uw lidmaatschap opzeggen.
U gaat op de site links boven naar het vakje menu, dan vispas daarna contact en dan krijg je vispas opzeggen.
volg dan de instructie van deze site.

Per post: ( Denk er wel aan dat uw brief op 30 september in ons bezit moet zijn).

H.S.V. ‘De Zeelt’, Graaf Hendrikstraat 3C, 7047 AD, Braamt, 


Per E-mail:

hsv.dezeelt@gmail.com