Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Ledenvergadering 2017

Notulen Jaarvergadering 2016 - H.S.V. ‘De Zeelt’ 10 maart 2017 
Locatie: ’t Witte Huus, Braamt 

Aanwezig leden: Henk Brink, Gert Huntink, Fred Jonker, Jan Rutjes Afwezig leden met kennisgeving: Cor Dekkers, Louis Lanters, Harm Peeters en Martin de West 

Aanwezig Bestuur: Koos Boegman, Kalle Düking, Willem Egging, Tom Harmsen en Gert Stinissen 

1)  Opening 
Voorzitter Willem Egging opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 2) Notulen Jaarvergadering 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de jaar- vergadering 2015  d.d. 11 maart 2016. 

3) Notulen Jaarverslag secretaris 2016
Het jaarverslag secretaris 2016 wordt door Koos Boegman voorgelezen. Het verslag geeft een korte terugblik van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar: - de viswedstrijden – de ontwikkeling van het aantal leden – de financiële positie van onze vereniging- afwijzing samenwerking met H.S.V. ‘De Oude IJssel’ , Gaanderen en de kerstbingo. 

 4) Financieel verslag door de penningmeester 
Koos Boegman verstrekt een financieel jaaroverzicht en geeft een korte toelichting. Het vermogen van onze vereniging is t.o.v. 2015 licht gestegen. 

5) Verslag Kascommissie 
 Gert Huntink en Harm Peeters hebben de boekhouding 2016 gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur dankt de Kascommissie. 

 6) Benoeming Kascommissie 2017
Jan Rutjes stelt zich voor 2017 beschikbaar; Gert Huntink is bereid ook in de Kascommissie 2017 zitting te nemen.
 
7) Samenstelling bestuur 
Het bestuur is op zoek naar een secretaris en een website-beheerder. Helaas hebben zich hiervoor geen kandidaten aangemeld. 

8) Vijver Markant 
Om gratis te mogen vissen in de vijver bij Markant Outdoorcentrum betalen wij jaarlijks een vergoeding aan Markant. Aangezien deze vijver bij uitstek geschikt is voor de jeugdige vissers hoopten wij hiermee nieuwe jeugdleden aan te trekken (en vast te houden). Nadat we inderdaad een stijging in het aantal jeugdleden gezien hebben, zien we nu een daling. We hebben dan ook het idee dat het aantal vissers dat nu nog bij Markant vist zo laag is, dat dit niet opweegt tegen de vergoeding die wij betalen. Inmiddels hebben we hierover een gesprek gehad met de heer Michiel Pöpping van Markant. Afgesproken is dat wij zouden inventariseren hoeveel leden in de vijver bij Markant vissen. Eventueel zouden wij voor die leden een jaarkaart kunnen aanschaffen. Tijdens de jaarvergadering wordt duidelijk dat het aantal vissers bij Markant minimaal is (5 – 7). Het invoeren van jaarkaarten lijkt ons ook niet praktisch. Wij zullen opnieuw contact opnemen met Markant om tot een oplossing te komen.

9) Wijziging geldprijzen viswedstrijden 
Om de wedstrijd-vissers te stimuleren zowel aan de Club- als aan de Herfst-wedstrijden deel te nemen, hebben we per 2016 voor het Algemeen Kampioenschap ook een 2e en een 3e prijs ingevoerd. Gelijktijdig daarmee is het aantal geldprijzen voor de Club-wedstrijden teruggebracht van 5 naar 3 geldprijzen en het aantal geldprijzen voor de herfst-wedstrijden van 4 naar 3 gelprijzen. Dit blijkt toch niet zo’n goede keuze geweest te zijn: om hoog te eindigen in het klassement ‘Algemeen Kampioen’ zal je ook hoog moeten scoren bij de Club- en Herfst-wedstrijden. De tweede en derde prijswinnaars bij het Algemeen Kampioenschap pakken ook prijzengeld bij de Club- en Herfst-wedstrijden, dus de drie besten bij Algemeen Kampioenschap krijgen ‘dubbel prijzengeld’. Besloten is om weer de oude regeling in te voeren: 
Club-wedstrijden: 5 geldprijzen van resp. € 60,00 - € 50,00 - € 40,00 - € 30,00 - € 20,00
Herfst-wedstrijden: 4 geldprijzen van resp. € 40,00 - € 30,00 - € 20,00 - € 10,00
Algemeen Kampioen: 1 geldprijs van € 50,00 

 10) Puntentoekenning viswedstrijden 
Huidige regeling: - niets vangen: 20 punten - niet komen opdagen: 20 punten Het bestuur is van mening dat iemand die tijdens de wedstrijd niets vangt ‘minder gestraft’ moet worden dan iemand die niet komt opdagen. Bovendien ontstaan hiermee grote puntenverschillen (iemand, die 20 punten krijgt, maakt eigenlijk al geen kans meer op de top 3.  Daarom is besloten per 2017 onderstaande regeling in te voeren: Niet aanwezig: 20 punten Niets vangen: het aantal punten van degene, die het minst gevangen heeft + 3 punten extra met een maximum van 20 punten. Voorbeeld: er zijn 15 vissers, 10 vissers vangen vis. De 5 personen, die niets gevangen hebben krijgen ieder 13 punten. Hiermee worden de onderlinge verschillen in aantal punten kleiner, zodat de wedstrijden spannender worden. 

11) Rondvraag 
Jan Rutjes: Hoe kunnen we zien wanneer andere verenigingen een wedstrijd georganiseerd hebben in de Oude IJssel (Warmseweg, Etten). Op de site van Hengelsport Federatie Midden Nederland moeten alle viswedstrijden gereserveerd/ geregistreerd worden. H.S.V. ‘De Zeelt’ heeft alle wedstrijden bij H.F. Midden Nederland aangemeld (en zijn inmiddels door H.F. Midden Nederland goedgekeurd). Ook andere verenigingen zouden hun wedstrijden moeten registreren. Dit overzicht is te vinden via: http://www.hfmiddennederland.nl/wedstrijden/ Koos Boegman zal nagaan of op onze site een overzicht geplaatst kan worden van alle wedstrijden die in de Oude IJssel Eldrik/Stokhorst/Kemnade georganiseerd worden